פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות ואביזרים לפיתוח מיומנות הכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
נהנים לכתוב בכתב
35 ₪
נהנים לכתוב מחברת תרגול
נהנים לכתוב מחברת תרגול
15 ₪
כרטיסי תרגול לעבודה יחידנית
כרטיסי תרגול לעבודה יחידנית
35 ₪
משטרת הכתב
משטרת הכתב
45 ₪
נהנים לכתוב - העתקה מהלוח
נהנים לכתוב - העתקה מהלוח
40 ₪
נהנים לכתוב בכתב - מדריך למורה
נהנים לכתוב בכתב - מדריך למורה
0 ₪
פלקטים לכיתה
פלקטים לכיתה
100 ₪