פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
ביצוע ההזמנה