פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות ואביזרים לפיתוח מיומנות הכתיבה

נעים לכתוב הכתב מדריך לאבחון קשיים ברכישת הכתב ולטיפול בהם

חוברת זו משמשת מדריך לאנשי מקצוע. היא פורסת לפניכם כלי הסתכלותי לאבחון קשיי הכתב ולעזרה בארגון ובתכנון של שיטת הטיפול בקשיים אלו. מדריך זה מיועד לשימוש לאחר שהילדים כבר רכשו את הקריאה ונחשפו לאותיות הכתב.

 

החוברת כוללת:

שאלון למורה ולהורה.

 

  • הסבר של אבני יסוד הדרושות לכתיבה.
  • כלי אבחון הסתכלותי לאבחון קשיים בכתיבה.
  • הדרכה לבניית תוכנית טיפולית לילד המתקשה.
  • הדרכה לתיעוד התוכנית הטיפולית.
  • הדרכה לבניית תוכנית טיפול ביתית לילד המתקשה.
  • דרכי התמודדות עם קשיי כתיבה בכיתה.
נעים לכתוב הכתב מדריך לאבחון קשיים ברכישת הכתב ולטיפול בהם

דוגמה 1: שאלון למורה

דוגמה 2: דרכי התמודדות בכיתה