פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות ואביזרים לפיתוח מיומנות הכתיבה

נהנים לכתוב מחברת תרגול

תקופת הקורונה היא תקופה לא קלה ללמידה.
לימוד כתיבה ללא תיווך ישיר של מורה בכיתה הוא קשה מאד ואפילו כמעט בלתי אפשרי.
מחברת התרגול מיועדת לתת מענה לפער בין הרצוי והמצוי בלימוד הכתיבה בעת הקורונה לילדים שעלו השנה לכיתה ב', או לילדים הזקוקים לחזרה לשינון ועוד לא הפנימו דיים את אותיות הכתב.
תוך כדי חזרה שיטתית, המתבססת על שיטת "נהנים לכתוב בכתב", בליווי ההורים והמורים התלמידים יפנימו את עיצוב האותיות בכתב והספרות ומרכיבי התארגנות על הדף תוך זמן קצר.
 
 
נהנים לכתוב מחברת תרגול

הדמיה

שינון מילים

שינון משפטים

שימוש בסופיות