פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות ואביזרים לפיתוח מיומנות הכתיבה

פלקטים לכיתה

חמישה פלקטים (עם למינציה) לתליה בכיתה לפי חולקת האותיות לקבוצות מחוברת נהנים לכתוב-בכתב.

הפלקטים (30 סמ' לגובה) מהווים תומכי זיכרון לילדי כיתה א' בשלב של הקניית אותיות הכתב.

פלקטים לכיתה