פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות למוכנות לכתיבה

נהנים לכתוב מספרים

חוברת זו מחולקת לשלושה חלקים:
1. הסבר תיאורטי (למבוגרים) של ההתפתחות החושית-תנועתית כבסיס לכתיבת ספרות. 

2. פעילויות חושיות-תנועתיות לפיתוח הבנת מושגי הכמות והרצף של המספרים מ10-1, המלווות בתרגילי דף ועיפרון. 
3. תרגילים חושיים-תנועתיים לחימום, המבוססים על עיצוב הצורות הבסיסיות, שמהן מעצבים את המספרים (קווים אנכיים, אופקיים ומעוגלים), ובהמשך - תרגול של כתיבת הספרות.

נהנים לכתוב מספרים

דוגמה 1: כמות ורצף של המספרים

תרגילים אלו עוזרים לילדים להפנים מושגים של כמות ורצף.

דוגמה 2: כתיבת הספרות

שיטת העבודה כאן מקורית ושיטתית: כתיבת הספרות נלמדת בקבוצות שצורת כתיבתן דומה. הספרות מחולקות לשלוש קבוצות, ולכל קבוצה יש הדמיה - תמונה המייצגת את הצורה המשותפת לכל הספרות בקבוצה. ההדמיה גם רומזת על כיוון כתיבת הספרות. והיא מלווה במילת קסם , שהילדים אומרים בשעת כתיבת הספרות. ההדמיה ומילת הקסם משמשות יחדיו גירוי חזותי ושמיעתי לילדים, וכך העוזרות להם לזכור את צורת הספרה וכיוון כתיבתה.

דוגמה 3: כתיבת הספרות

תרגול כתיבת הספרות נעשה בקבוצות, שצורת כתיבתן דומה.