פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות למוכנות לכתיבה

נהנים לכתוב בדפוס

חוברת לימודית זו ייחודית, מהנה ורב-חושית. היא מפגישה את הילדים בשלב קדם-קריאה באותיות הדפוס: זהותן, כתיבתן והכרת צלילן. חוברת זו נכתבה במיוחד למען כל הורה, גננת, מורה או איש מקצוע, הנפגש עם ילדים בשלבים הראשוניים של חשיפה לאותיות דפוס. 

החוברת מתחשבת בנטיות הלימודיות של כל ילד: וכך ילד, הקולט טוב יותר דרך השמיעה, ידבר אל עצמו ויסביר לעצמו את המהלכים והפעולות שהוא עושה תוך כדי כתיבה. במקרה זה החרוז, המלווה כל אות, יעזור לו לזכור טוב יותר את כיווני הכתיבה. אם הילד קולט טוב יותר בערוץ החזותי, תופנה תשומת לבו יותר למראה הדף, למבנה הציורי, לשמים ולאדמה ולהכוונת כתיבת האות ברמזים חזותיים ברורים. במקרה זה, האיור מצד ימין של הדף יעזור במיוחד לכוון את הילד לכתיבת האותיות בכיוון הנכון. המסלולים שבילי הציפור עוברת מהשמים לאדמה וחזרה – הם שיעזרו לו להפנים את כיוון הכתיבה ומבנה האותיות. 

דגש הושם על כיוון הכתיבה, מיקום האות בשורה ומודעות פונולוגית המלווה את הילד מהכרת צליל האות ועד להרכבת מילים ומשפטים. ובסוף, תעודת כבוד לסיום החוברת. 

נהנים לכתוב בדפוס

הכרת האות וכתיבתה

דוגמה 2: פיתוח מודעות פונולוגית

זיהוי צליל פותח; זיהוי האות מתוך אותיות שצורתן דומה; וציור חופשי לפי צליל פותח.

דוגמה 3: כתיבת מילים

מיקום אותיות בשורה