פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות למוכנות לכתיבה

נהנים לכתוב - מוכנות לכתיבה מדריך לאיתור קשיים

חוברת זו באה להסביר את המורכבות של מיומנות הכתיבה ואת השפעת ההתפתחות החושית-תנועתית של הילד מיום לידתו על תפקודי הכתיבה בגיל מבוגר יותר. החוברת מציגה דרכי אבחון וטיפול לקראת המיומנות החשובה של הכתיבה - עוד בטרם צריך הילד להתמודד עם לימוד הכתב בבית-הספר.

במקביל מנסה החוברת להגביר את הערנות והמודעות של אנשי חינוך, מטפלים והורים עוד בגיל טרום-בית-הספר, כדי שיוכלו לעזור לילדים לפתח ולטפח את הכישורים הנחוצים לכתיבה.

 

החוברת מיועדת להורים, מורים ומטפלים.

היא מכילה:

  • הסבר תיאורטי של אבני יסוד הדרושות למוכנות לכתיבה.
  • כלי אבחון למוכנות לכתיבה בגיל הגן.
  • דרכי טיפול לפיתוח מוכנות חושית-מוטורית לקראת כתיבה.
נהנים לכתוב - מוכנות לכתיבה מדריך לאיתור קשיים

דוגמה 1: עקרונות התפתחות החושית

דוגמה 2: אבני יסוד למוכנות לכתיבה

נעים לכתוב מוכנות לכתיבה מדריך- אבני יסוד למוכנות לכתיבה