פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות ואביזרים לפיתוח מיומנות הכתיבה

נהנים לכתוב בכתב

חוברת זו מכינה את התלמידים לכתיבה ברורה ומהירה של אותיות כתב, ומעודדת אותם לקבל אחריות לעבודתם. היא מיועדת לילדי כיתות א' ולכל התלמידים, הנמצאים בשלב הקניית אותיות הכתב ותרגול כתיבתן.

 

החוברת מושתתת על דיוקי כתיבה באמצעות תנועה ותרגול גופני ותוך הפעלת החושים. בשיטה זו לומדים התלמידים את אותיות האלף-בית בחמש קבוצות של אותיות, שצורתן דומה. כל קבוצה מיוצגת על-ידי הדמיה ברורה, המזכירה לתלמידים את הדגם המוטורי הנחוץ לכתיבת האותיות בכיוון הנכון ובעיצוב הנכון. אמירת "מילת הקסם" מחזקת את הזיכרון הפנימי של כיוון האות ושל צורתה. השילוב המיידי של האותיות לתוך מילים ומשפטים מאפשר לתלמידים לקשר בין קריאה וכתיבה כבר בראשית דרכם.

דף הביקורת, המתלווה לתרגול של כתיבת משפטים, מעודד את התלמידים לקבל על עצמם את האחריות על עבודתם, ומאפשר להם לבקר את כתב-ידם ואת רכיביו ולשפר את הכתב לפי הנדרש.

נהנים לכתוב בכתב

דוגמה 1: סיכום קבוצות ההדמיות

דוגמה 2: הכרת הקבוצה

דוגמה 3: תרגול מילים בכתב

דוגמה 4: תרגול משפטים בכתב