פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות ואביזרים לפיתוח מיומנות הכתיבה

פלקטים לכיתה/קליניקה

סט של חמישה פלקטים (גובה 30 סמ') לפי הקבוצות שלנהנים לכתוב - בכתבהמפאר את הכיתה. הפלקטים מיועדים לשימוש ככלי עזר נוסף להפנמת כתיבת האותיות בכיוון הנכון. הצגת הפלקטים מעל הלוח משמשת כתומך למידה בזמן רכישת הקבוצות וכתומך זיכרון לעיצוב האותיות עד להפנמתן.

פלקטים לכיתה/קליניקה