פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות ואביזרים לפיתוח מיומנות הכתיבה

כרטיסי תרגול לעבודה יחידנית

27 כרטיסי תרגול לפי שיטת נהנים לכתוב – בכתב

כרטיסי האלף-בית בכתב (עם למינציה) מאפשרים לכל ילד תרגול יחידני. הכרטיסים מעודדים הפנמת קבוצות האותיות, עיצוב תקין של האותיות ותרגול כתיבתן. 

כרטיסי תרגול לעבודה יחידנית