פרטים
חיה קושניר
מרפאה בעיסוק MA OT, B.Ed
שיטת נהנים לכתוב
חוברות ואביזרים לפיתוח מיומנות הכתיבה

משטרת הכתב

משטרת הכתבהנה תכנית עבודה רב-חושית, מטה-קוגניטיבית ואינטגרטיבית לשיפור קריאוּת כתב היד של ילדים. התכנית בנויה כהמשך לחוברת "נהנים לכתוב - בכתב: ראשית לימוד הכתב". משטרת הכתבמיועדת ליישום עם ילדים בשלב שלאחר רכישת מיומנות עיצוב אותיות כתב, אשר כתב ידם אינו קריא דיו. היא מורכבת משישה שלבים הבאים לשפר עיצוב אותיות, התארגנות על הדף ומהירות כתיבה תוך שמירה על איכות הביצוע לאורך הדף.

התכנית מתחילה בעבודה יחידנית ועוברת לעבודה קבוצתית, במטרה להשיג יישום של המיומנויות, שרכשו התלמידים בעבודה יחידנית, בתוך התפקוד בבית הספר. מבנה זה של התכנית בא לענות על פערים הנצפים לעתים קרובות בין כתב היד בעבודה יחידנית לבין הכתב במחברות הכיתה.

 

בתחילתמשטרת הכתבהילדים, בתפקיד "שוטרים", עובדים על זיהוי נכון של כל מרכיבי הכתב (עיצוב תקין, ארגון הולם ומהירות מספקת), ורק לאחר מכן על שליפת מיומנויות אלו. תהליך זה מתבצע על ידי משימת בקרה ל"שוטרים" על כתבי יד של ילדים אחרים, ורק לאחריה - יישום בכתב היד שלהם עצמם. שיפור במהירות הכתב מושג רק לאחר שמיומנויות הכתב אוטומטיות, והמהירות אינה באה על חשבון הקריאות.

משטרת הכתב

דוגמה 1: זיהוי כיוון כתב נכון על הדף

דוגמה 2: בדיקת הבנת המושגים הנחוצים לשמירת רווחים בין מילים

דוגמה 3: זיהוי שימוש נכון ברווחים

דוגמה 4: בניית תוכנית אימון אישי

דוגמה 5: תרגול כתיבת אותיות בכיוון הנכון